Strona główna
opoka.org.pl
2019-03-19 16:03

Spotkanie przedstawicieli Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

W Rzymie odbywa się spotkanie odpowiedzialnych krajowych za katechezę (18-20 marca 2019). Polskę reprezentują bp Marek Mendyk, przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP oraz ks. prof. Andrzej Kiciński, prorektor KUL ds. studentów i kontaktów międzynarodowych.

Ważne przypomnienie z dokumentu końcowego XV ZGROMADZENIA OGÓLNEGO SYNODU BISKUPÓW:

MŁODZI, WIARA I ROZEZNAWANIE POWOŁANIA

Kerygmat i katecheza

„Głoszenie Jezusa Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał, który objawił nam Ojca i dał Ducha, jest zasadniczym powołaniem wspólnoty chrześcijańskiej. Częścią tego głoszenia jest zaproszenie młodych do rozpoznania znaków Bożej miłości w ich życiu i do odkrycia wspólnoty jako miejsca spotkania z Chrystusem. Takie głoszenie stanowi fundament, który zawsze trzeba ożywiać poprzez katechezę, i nadaje mu właściwości kerygmatyczne (por. FRANCISZEK, Evangelii gaudium, 164). Należy podtrzymywać wysiłek, aby zapewnić integrujące procesy stałe i organiczne: żywą znajomość Jezusa Chrystusa i Jego Ewangelii, umiejętność odczytania w wierze swojego doświadczenia i wydarzeń z historii, towarzyszenie w modlitwie i celebracji liturgii, wprowadzenie do Lectio divina i wsparcie dla świadectwa miłosierdzia i krzewienia sprawiedliwości, proponując w ten sposób autentyczną duchowość młodzieżową.

Niech programy katechetyczne ukazują ścisłą więź między wiarą a konkretnymi doświadczeniami każdego dnia, ze światem uczuć i więzi, z radościami i rozczarowaniami, jakich doświadczamy w nauce i w pracy; niech potrafią włączać nauczanie społeczne Kościoła; niech będą otwarte na języki piękna, muzyki i różnych form wyrazu artystycznego, a także na formy komunikacji cyfrowej. Niech będą należycie uwzględniane wymiary cielesności, uczuciowości i seksualności, ponieważ istnieje głębokie powiązanie między wychowaniem do wiary a wychowaniem do miłości. Krótko mówiąc, wiarę należy rozumieć jako praktykę, czyli jako formę bycia w świecie.

Istnieje pilna potrzeba, aby w katechezie młodzieży ponowiono wysiłki na rzecz języków i metod, nigdy nie tracąc z oczu tego, co zasadnicze, czyli spotkania z Chrystusem, który jest sercem katechezy. Doceniono YouCat, DoCat i podobne narzędzia, nie pomijając katechizmów różnych Konferencji Episkopatów. Konieczne okazuje się także ponowienie starania o katechetów, którzy często są młodymi służącymi innym młodym, będąc niemal ich rówieśnikami. Ważna jest odpowiednia troska o ich formację i działanie, które zapewni, że ich posługa była pełniej uznana przez wspólnotę” (nr 133).

Podczas drugiego dnia obrad, 20 marca 2019 r.  bp Franz-Peter Tebartz van Elst, członek Papieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji przedstawił stan prac nad nowym Dyrektorium katechetycznym. 

Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:


 

Polecamy
2019-03-19 15:42:16
miniaturka

Spotkanie kard. Barbarina i Papieża Franciszka - oficjalny komunikat

Po spotkaniu Papieża Franciszka i kard. Barbarina, oskarżanego o ukrywanie przypadków pedofilii, metropolita Lyonu opublikował oficjalny komunikat. Poniżej jego treść.
2019-03-19 15:42:22
miniaturka

Aplikacja dla czcicieli św. Józefa!

Aplikacja jest adresowana do osób, które znają rolę św. Józefa w Kościele, ale także dla tych, którzy szukają sobie w nim miejsca.
2019-03-19 15:54:14
miniaturka

Walencja: Święto Ognia ku czci św. Józefa

W Hiszpanii kult św. Józefa jest głęboko zakorzeniony. Bez wątpienia przyczyniła się do tego św. Teresa z Avili. Szczególnie uroczyście obchodzą dzisiejsze święto mieszkańcy Walencji.
2019-03-19 20:19:26
miniaturka

Lilia dla św. Józefa jako wotum wdzięczności

Biskup kaliski Edward Janiak, duchowieństwo i wierni ofiarowali św. Józefowi srebrną, pozłacaną z elementami bursztynu lilię jako wotum wdzięczności za łaski otrzymane w Nadzwyczajnym Roku Świętego Józefa Kaliskiego.
2019-03-19 22:46:35
miniaturka

Droga Krzyżowa odkupieniem naszej wiary

Panie Jezu Chryste, pragnę razem z Tobą rozważać Drogę Krzyżowej Twojej męki i śmierci na krzyżu. Spraw, by to rozważanie było umocnieniem wierności i miłości do Ciebie, pomoże mi zbliżyć się do Ciebie i ukochać Cię jeszcze bardziej. W czasie tej Drogi krzyżowej Pan Jezus uczy mnie miłości poprzez swoją mękę. Poprzez cierpienie na krzyżu pokazuj mi, jak bardzo nas ukochasz.
2019-03-20 08:13:47
miniaturka

Kościół św. Józefa nad Więzieniem Mamertyńskim ponownie otwarty

Ze specjalnym błogosławieństwem Papieża Franciszka po raz pierwszy od 30 sierpnia ubiegłego roku otwarty dziś został dla wiernych kościół św. Józefa u stóp Kapitolu.