Strona główna
opoka.photoopoka.org.pl
2019-03-19 20:17
Ewa Kotowska-Rasiak

Lilia dla św. Józefa jako wotum wdzięczności

Biskup kaliski Edward Janiak, duchowieństwo i wierni ofiarowali św. Józefowi srebrną, pozłacaną z elementami bursztynu lilię jako wotum wdzięczności za łaski otrzymane w Nadzwyczajnym Roku Świętego Józefa Kaliskiego.

Autor/źródło: Ewa Kotowska-Rasiak

Mszy św. przewodniczył generał zakonu paulinów z Jasnej Góry o. Arnold Chrapkowski. Kustosz kaliskiej bazyliki ks. prał. Jacek Plota witając głównego celebransa podkreślał, że istnieje wiele wątków mówiących o ścisłej więzi Jasnej Góry z Kaliszem. Spośród nich wymienił o. Augustyna Kordeckiego urodzonego w Szczytnikach, najstarszą pieszą pielgrzymkę „Od Józefa do Maryi i od Maryi do Józefa”, czy współcześnie powołanie o. Łukasza Buzuna, ówczesnego przeora Jasnej Góry na biskupa pomocniczego diecezji kaliskiej. Kustosz przypomniał, że dziś mija szósta rocznica inauguracji pontyfikatu Papieża Franciszka, który jako wierny czciciel św. Józefa ofiarował złoty pierścień dla św. Józefa Kaliskiego i podniósł kaliskie sanktuarium do godności Narodowego Sanktuarium Św. Józefa.

W homilii generał zakonu paulinów wskazywał na św. Józefa jako męża mocnej i żywej wiary. – Tylko dzięki takiej wierze człowiek jest w stanie przyjąć Boga – powiedział kaznodzieja. Akcentował, że w postawie św. Józefa zadziwia atmosfera spokoju, ciszy i milczenia. – Józef czynił słowa, wypełniając je w swoich działaniach. Nie modne plany, pomysły, burze mózgów, ale słowo, za którym idzie konkretne działanie. Trzeba więcej Słowa Bożego a mniej ludzkich słów – stwierdził celebrans.

Przywołał miejsce Cotignac we Francji, gdzie w 1660 r. św. Józef objawił się prostemu rolnikowi wypowiadając słowa „Jestem Józef. Podnieś skałę, a będziesz pił”. – Dziś nam żyjącym w świecie wielości słów, w dobie wszechobecnego wrzasku, zamętu i krzyku, w czasie gdy media przejęły rolę rodziców i stały się rodzicami, wychowawcami i kreatorami, może nam ludziom zagubionym w wirtualnej sieci trzeba odsunąć kamień i zakosztować wody prawdy i ciszy. Może trzeba napić się wody, która sprawi, że będziemy bardziej powściągliwi w słowach, wypowiadanych opiniach, że będziemy potrafili siebie uszanować – mówił generał zakonu paulinów.

Przekonywał, że cała historia św. Józefa i wydarzenia z Francji pokazują, że św. Józef nieustannie wskazuje Tego, który jest odwiecznym „źródłem wody żywej”. – Prośmy dzisiaj naszego patrona św. Józefa, świadka milczenia i ciszy, abyśmy za jego przyczyną odzyskali utracone dary: dar całkowitego zaufania Bogu oraz dar ciszy i milczenia napełnionych żywą obecnością Boga – zaznaczył o. Arnold Chrapkowski.

Po komunii św. w kaplicy Cudownego Obrazu św. Józefa Kaliskiego biskup kaliski Edward Janiak zawierzył patronowi całą wspólnotę diecezji kaliskiej oraz pielgrzymów – wiernych czcicieli św. Józefa. Biskup poświęcił też  srebrną, pozłacaną z elementami bursztynu lilię ofiarowaną jako wotum wdzięczności za łaski otrzymane w Nadzwyczajnym Roku Świętego Józefa Kaliskiego.

Wraz z o. Arnoldem Chrapkowskim modlili się biskup kaliski Edward Janiak, biskup pomocniczy diecezji kaliskiej Łukasz Buzun, kilkudziesięciu kapłanów oraz licznie zgromadzeni diecezjanie i pielgrzymi z całej Polski.

W Sanktuarium św. Józefa znajduje się cudowny obraz Świętej Rodziny nieznanego autora, namalowany ok. 1673 r., w którym szczególną część odbiera św. Józef. Obraz został ukoronowany koronami papieskimi 15 maja 1796 r. W 1985 r. miała miejsce rekoronacja obrazu Świętej.

25 marca 1992 r. św. Józef został patronem nowo utworzonej diecezji kaliskiej. W latach 1994-1996 odbyła się peregrynacja kopii obrazu Świętej Rodziny po całej diecezji. Obecnie obraz pielgrzymuje po parafiach diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.

Największym wydarzeniem w historii była wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II 4 czerwca 1997 r., który nawiedzając bazylikę wypowiedział znamienne słowa: ,,to sanktuarium ma bowiem szczególne miejsce w dziejach Kościoła i Narodu. Jest ono znane w całej Polsce i jest nawiedzane przez rzesze pielgrzymów’’.

Papież Franciszek ustanowił Nadzwyczajny Rok Świętego Józefa Kaliskiego w Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, który był obchodzony od I Niedzieli Adwentu do 6 stycznia 2019 r., czyli święta Objawienia Pańskiego.

Przy Narodowym Sanktuarium św. Józefa istnieje Kaliskie Bractwo Świętego Józefa, którego opiekunem jest kustosz bazyliki ks. prał. Jacek Plota. Bractwo zostało ponownie erygowane 20 lat temu po wielu latach zawieszonej działalności spowodowanej zaborami i wybuchem kolejnych wojen. Bractwo pomaga w przeżywaniu kultu św. Józefa, ale również daje świadectwo wiary na wzór Cieśli z Nazaretu. Bracia czynią to w kręgach rodzinnych, ale i w życiu Kościoła przez udział w uroczystościach parafialnych i diecezjalnych.


Podziel się tym materiałem z innymi: