Strona główna
opoka.photoopoka.org.pl
2018-10-01 20:36
Ewa Kotowska-Rasiak

Bp Janiak konsekrował ołtarz w Wierzbnie

- Na Kościół należy patrzeć przez pryzmat swojego proboszcza - mówił bp Edward Janiak podczas uroczystości konsekracji ołtarza w kościele pw. NMP Królowej Korony Polskiej w Wierzbnie.

Autor/źródło: Ewa Kotowska-Rasiak

Witając biskupa, kapłanów i wiernych ks. kan. Krystian Szenowski przypomniał, że parafia powstała w 1948 r., a obecny kościół był konsekrowany w 1991 r. Dodał, że w ostatnim czasie świątynia została gruntownie odnowiona dzięki ofiarności parafian. – Kościół z kamienia jest ważny, także to w jakim jest stanie, ale chcemy jako chrześcijanie pamiętać, że najważniejszy jest Kościół żywy, zbudowany na wierze. Ufamy, że remont naszej świątyni miał sens i że jeszcze długo, przez kolejne pokolenia, będziemy w niej chwalić Pana. Dziękuję wszystkim parafianom za każdy najmniejszy okruch miłości. Wszystkie prace były możliwe dzięki zaangażowaniu znacznej części wspólnoty parafialnej – powiedział proboszcz parafii pw. NMP Królowej Korony Polskiej w Wierzbnie.

W homilii biskup kaliski podkreślał, że każdy człowiek potrzebuje Bożego Miłosierdzia, aby móc zbawić się. – Tę prawdę o Miłosierdziu Bożym zostawił nam w testamencie św. Jan Paweł II, kiedy po raz ostatni był wśród nas w Krakowie. Uczył nas, że to jest jedyna droga, która prowadzi do Boga i w ten sposób człowiek może zbawić się. Wszyscy jesteśmy dotknięci grzechem pierworodnym i każdemu z nas to miłosierdzie Boże jest potrzebne – powiedział celebrans.

Ubolewał, że we współczesnych czasach Kościół jest atakowany z różnych stron. - Niektórzy mówią, że w komunizmie były trudne czasy dla Kościoła, ale obecnie przeżywamy wzmożony atak medialny na Kościół od kina po brukowce, do których nie warto zaglądać. Dzisiaj jest tyle utyskiwań na Kościół i kapłanów. Każde zło i grzech trzeba potępić, ale na Kościół należy patrzeć przez pryzmat swojego proboszcza – stwierdził hierarcha.

Zaznaczył, że tylko prawda prowadzi do Pana Boga. - Mamy świadomość, że jako naród mamy pewne przywary i wady, a tylko poprzez prawdę, która prowadzi do poznania Boga, możemy dzięki świętym sakramentom być złączonymi z Panem Bogiem – podkreślił ordynariusz diecezji kaliskiej.

Przekonywał, że każdy ochrzczony ma do spełnienia określoną rolę w Kościele, rodzinie, szkole. - Chciałbym was prosić, żebyście w waszej wspólnocie starali się zachęcać do dobrego. Wyrazem kultury chrześcijańskiej jest zawsze troska o starych, spracowanych, chorych ludzi. W tym sprawdza się nasze chrześcijaństwo. To nie zawsze chodzi o pomoc materialną, ale o dobre słowo, odwiedzenie, danie nadziei. Nie wystarczą ręce złożone przed Panem Bogiem. Trzeba pamiętać, że droga do Boga prowadzi przez człowieka – akcentował kaznodzieja.

Dziękował proboszczowi i parafianom za troskę o kościół. - Świątynia jest wyrazem wiary ludzi tutaj mieszkających. Ten dom do was wszystkich należy. Dziękuję wam za piękne świadectwo żywego Kościoła – mówił bp Janiak.

Biskup kaliski poświęcił też odnowioną świątynię.

Wraz z biskupem kaliskim Edwardem Janiakiem modlili się: ks. kan. Krystian Szenowski, proboszcz parafii pw. NMP Królowej Korony Polskiej w Wierzbnie, kapłani wywodzący się z parafii, księża z dekanatu odolanowskiego z dziekanem ks. prał. Henrykiem Hołosiem oraz licznie zgromadzeni parafianie.

Pierwsze działania związane z budową kościoła i utworzeniem parafii podjęto w 1936 r. , ale wybuch II wojny światowej uniemożliwił ich realizację. Po jej zakończeniu w latach 1946-1947 wybudowano kaplicę, której poświęcenia dokonał 3 maja 1947 r. ks. Leon Płotka, proboszcz parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ostrowie Wielkopolskim. Parafię pw. NMP Królowej Korony Polskiej erygowano 1 kwietnia 1948 r. na mocy dekretu metropolity poznańskiego abp. Walentego Dymka.

Funkcję kościoła parafialnego przez 40 lat pełniła kaplica. Budowę kościoła  podjęto w kwietniu 1985 r. z inicjatywy ówczesnego proboszcza ks. Medarda Matusza. Konsekracji świątyni dokonał 18 sierpnia 1991 r. metropolita poznański abp Jerzy Stroba. Od 2007 r. proboszczem parafii jest ks. kan. Krystian Szenowski.


Podziel się tym materiałem z innymi:


 
Kliknij aby zobaczyć newsy zawierające wybrany tag: konsekracja ołtarza, bp Edward Janiak, poświęcenie odnowionej świątyni, Wierzbno