Strona główna
opoka.org.pl
2017-08-17 18:00
Małgorzata Strzelec / ks. Krzysztof Ordziniak

Mikstat: suma odpustowa pod przewodnictwem Ks. Bp. Seniora Stanisława Napierały

"Święty Roch jako Patron nigdy się nie przeżyje(...) dlatego, że zawsze będą zwierzęta, a ludzie kochają zwierzęta" mówił w Mikstacie ks. bp Stanisław Napierała

Uroczysta suma
Autor/źródło: Małgorzata Strzelec

16 sierpnia w Diecezjalnym Sanktuarium w Mikstacie odbyły się uroczystości odpustowe ku czci św. Rocha, patrona drewnianego kościoła na Cmentarnym Wzgórzu, a od 2007 roku także niebieskiego Patrona miasta Mikstat.
Uroczystej sumie odpustowej sprawowanej o godz. 11:00 przewodniczył ks. bp Senior Stanisław Napierała. Wcześniej bp Senior dokonał obrzędu błogosławieństwa zwierząt, który stanowi nierozłączny element uroczystości odpustowych ku czci św. Rocha w Mikstacie. Na początku Eucharystii ks. kan. Krzysztof Ordziniak, kustosz Diecezjalnego Sanktuarium Świętego Rocha w Mikstacie  skierował słowa podziękowania za przybycie na uroczystości odpustowe do ks. Biskupa Stanisława Napierały. Wyraził radość z obecności ks. biskupa wśród nas. Ks. kustosz przywitał kapłanów, przedstawicieli władz, pielgrzymów, parafian. Poprosił następnie ks. Bpa, by sprawował tę sumę w intencji wszystkich pielgrzymujących na uroczystości odpustowe.
 Ze słowami podziękowania za ustanowienie przed dziesięciu laty św. Rocha niebieskim Patronem miast Mikstat zwrócił się do  ks. Biskupa pan Burmistrz.
Podczas uroczystej sumy homilie wygłosił ks. bp Senior Stanisław Napierała.
Rozpoczynając homilię podkreślił, że gromadzi nas tu św. Roch i postawił pytanie co przyciąga ludzi do tego patrona, który żył ponad siedemset lat temu.  Ks. Biskup wskazał, że przyzywany jest on jako patron przed różnymi chorobami, ale jest także tym, który chroni przed nimi zwłaszcza zwierzęta. Hierarcha podkreślił, urok św. Rocha, który stanowił inspiracje dla artystów i pisarzy. Z naciskiem podkreślił, że w  świecie jest ponad trzy tysiące kościołów pod wezwaniem św. Rocha, w Polsce ponad 60,  w  tym  w Mikstacie. W dalszej części homilii kaznodzieja przybliżył postać św. Rocha, zaznaczając, że mało znamy faktów  na temat Jego życia. Podkreślił, iż  pewnością św. Roch był człowiekiem, który w życiu realizował słowa błogosławieństw. Zaakcentował, że po śmierci rodziców Roch rozdał majątek i wyruszył w pielgrzymkę do Rzymu. Ks. Biskup zwrócił uwagę, że każdy z nas jest pielgrzymem w drodze do celu ostatecznego, ale św. Roch uczynił pielgrzymowanie programem swego życia. Jak podkreślił kaznodzieja św. Roch był prawdziwym chrześcijaninem przenikniętym miłością do bliźniego. W czasie Jego pielgrzymowania w wielu miejscach panowały epidemie, było wiele osób potrzebujących pomocy. Roch nie przechodził obojętnie obok nich, ale pochylał się nad nimi, poświęcał swój czas. Nawiązując do obrazu przedstawiającego św. Rocha z odsłon etą raną na nodze ks. biskup wyjaśnił, że jest ona symbolem choroby. „W tej chorobie przychodzi św. Rochowi z pomocą ktoś z góry- anioł, ale zaraz też z tą pomocą  przychodzi inny wysłannik, Boży wysłannik , mianowicie zwierzę, pies”- kontynuował kaznodzieja. Nawiązując do odbywającego się w Mikstacie obrzędu błogosławieństwa zwierząt Bp Stanisław podkreślił jego niezwykły urok, akcentując, że gromadzi on świat zwierzęcy i ludzki.  Powiedział: „ Ludzie jakby tworzyli drogę, którą poruszają się zwierzęta jakby w procesji. Tu visa a vis obrazu św. Rocha po błogosławieństwo, po pomoc po te pomoc, którą św. Roch wyraża  w środowisku ludzi wierzących jako ochrona przed chorobami, zwłaszcza zakaźnymi”. Kontynuując, ks. biskup podkreślił, różnorodność zwierząt,  z którymi właściciele przybywają na obrzęd błogosławieństwa. Zaakcentował, że Mikstat stał się znany właśnie dzięki obrzędowi błogosławieństwa zwierząt. Podkreślił rolę mediów w promocji miasta i kultu św. Rocha.
W dalszej części homilii ks. biskup przypomniał dwa ważne wydarzenia w rozwoju kultu św. Rocha, które miały miejsce w ostatnim dziesięcioleci- ogłoszenie św. Rocha niebieskim Patronem miasta Mikstat i ustanowienie kościoła cmentarnego Diecezjalnym Sanktuarium Świętego Rocha. Kaznodzieja zaakcentował słowo „diecezjalne” podkreślając, że zostało ono ustanowione właśnie dla diecezji, a nie tylko dla Mikstatu. Ks. biskup zauważył, że w ostatnich latach wypiękniało miast, kościół i jego otoczenie. Wracając wspomnieniami do dnia ogłoszenia przed dziesięcioma  laty św. Rocha patronem miasta podkreślił radość parafian, której wyrazem było udekorowanie domów flagami. Kontynuując homilię Hierarcha zwrócił uwagę na przemijanie życia ludzkiego, zaznaczył jednak, że patronat św. Rocha będzie zawsze aktualny, bo zawsze będą zwierzęta. Zwrócił uwagę, że człowiek kocha zwierzęta, ale są mu one także wiec będzie się troszczył o ich zdrowie, prawidłowy rozwój. Ponadto ks. Biskup wskazał, że św. Roch uczy nas właściwych relacji człowieka do zwierząt. Podkreślił, że należy wystrzegać się dwóch skrajnych postaw: zaciera  się różnica w postrzeganiu istoty człowieka i zwierzęcia. Mówi się wtedy o uczłowieczeniu zwierząt, postawa druga, sprowadza się do traktowania zwierząt jak przedmiotów.
Kaznodzieja podkreślił, że źródłem złego traktowania zwierząt jest często odejście człowieka od wiary. Ks. biskup zaakcentował, że zwierzęta pomagają ludziom  w pracy, poszukują zagubionych na skutek kataklizmów, służą i pomagają osobom kalekim, ale także dostarczają przyjemności, zabawy.
Kończąc homilię ks. biskup powiedział: „ Święty Roch niech nam co roku, albo i  w ciągu roku przypomina o naszych poprawnych relacjach  do zwierząt. Niech tak będzie! Święty Rochu, módl się za Mikstat, za parafie mikstacką, za nas wszystkich. Amen.
Wiele cennych wskazań zostało zawartych w słowach skierowanych do wiernych zebranych przy sanktuarium. W świat popłynęło przesłanie o właściwym  traktowaniu zwierząt o właściwych relacjach między człowiekiem a zwierzęciem. Były także słowa zachęcające do dalszego rozwoju i szerzenia kultu naszego niebieskiego Patrona.
W procesji  z darami zostały przyniesione: kwiaty, chleb, kosz z owocami, prośby i podziękowania, które za wstawiennictwem św. Rocha były przedstawiane w nowennie, wino oraz hostie.
Po mszy św. Ks. Biskup odczytał litanię do św. Rocha. Następnie procesja z Najświętszym Sakramentem przeszła cmentarnymi alejkami. Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem zakończyło uroczystą sumę odpustową. Zgodnie z tradycją po Mszy św. wierni zabierali do domów małe chlebki, by podzielić się nimi z bliskimi.  Przy rozdawaniu chlebków pomagali uczestnicy spotkań  w Szkole św. Rocha oraz dziewczęta z Eucharystycznego Ruchu Młodych.
Uroczystą sumę uświetnił chór  i orkiestra parafialna.


Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:


 

Polecamy