Strona główna
opoka.org.pl
2017-08-08 06:25
Małgorzata Strzelec / ks. Krzysztof Ordziniak

Rozpoczęły się spotkania w Szkole św. Rocha i nowenna w mikstackim sanktuarium

"Eucharystia ma być nasza siłą”- mówił do zebranych w mikstackim sanktuarium w pierwszym dniu nowenny przed odpustem ku czci św. Rocha ks. kan. Bogumił Kempa.

Msza św. z nowenną w Diecezjalnym Sanktuarium św. Rocha
Autor/źródło: Małgorzata Strzelec

Sierpniowe dni, to czas szczególny dla mikstackiej wspólnoty parafialnej. Mają Mikstaccy parafianie takie szczególne miejsce drewniany kościół na wzgórzu za miastem, któremu patronuje Święty Roch. 16 sierpnia odbywają się tu uroczystości odpustowe połączone z obrzędem błogosławieństwa zwierząt. Kochają mikstaccy parafianie od pokoleń Świętego Rocha  i do Jego święta starają się jak najlepiej przygotować.

Wczoraj (7 sierpnia) rozpoczęły się duchowe przygotowania do uroczystości odpustowych ku czci św. Rocha, który od 2007 roku jest także niebieskim Patronem miasta Mikstat. Można powiedzieć, że te przedodpustowe dni to czas odnowienia i pogłębienia więzi z Bogiem, Świętym Rochem, ale także bliźnimi. To także czas pracy nad sobą, do której zachęcają nas kapłani pomagający nam w duchowym przygotowaniu do odpustu.

W poniedziałkowy poranek o godz.8:00 w kościele pw. Świętej Trójcy sprawowana była Eucharystia połączona z Nowenną do Świętego Rocha. Słowa rozważania do zebranych wiernych skierował ks. kan. Grzegorz Klapa.

Także  7 sierpnia rozpoczęły się spotkania w Szkole Świętego Rocha. Około godz. 10:00 koło Diecezjalnego Sanktuarium Świętego Rocha pojawiła się liczna grupa młodych Mikstaczan. Byli to ci, którzy odpowiedzieli na zaproszenie kustosza tego miejsca ks. kan. Krzysztofa Ordziniaka, by te przedodpustowe przedpołudnia spędzić wspólnie na modlitwie, poznawaniu postaci niebieskiego Patrona, ale także pracy i zabawie. Podczas tego pierwszego spotkania ks. kan. wyjaśnił uczestnikom Rochowych spotkań znaczenie krzyża w życiu św. Rocha i zwrócił uwagę na staranne wykonywanie tego znaku. W sanktuarium przed obrazem niebieskiego Patrona wszyscy zebrani włączyli się w modlitwę nowennową. Po zakończonej modlitwie była możliwość uczczenia relikwii św. Rocha. Jak wspomniano Rochowa Szkoła łączy modlitwę z zabawą. Po uczczeniu relikwii wszyscy udali się do MGOK-u na spektakl kukiełkowy „Wędrówka do Panamy”. Po spektaklu młodzi uczestniczyli  w krótkich warsztatach. Uśmiech na twarzach dzieci świadczył, że pożytecznie i miło spędziły ten pierwszy dzień  w Rochowej Szkole. Przed nimi kolejne spotkania.

O godz. 18: 30 w sanktuarium sprawowana była Msza Święta połączona z nowenną. Poprzedziła ją  modlitwa różańcowa i śpiew Godzinek o św. Rochu Wyznawcy. Przy ołtarzu stanęło czterech kapłanów: ks. kan. Bogumił Kempa, ks. kan. Zbigniew Mielcarek, ks. kan. Krzysztof Ordziniak i ks. Krzysztof Lipiński. Nauki podczas tych wieczornych Mszy św. przez poprzedzające odpust dni głosi ks. kan. Bogumił Kempa. Pierwszą naukę rozpoczął od akcentów osobistych, podkreślając, że w dniu rozpoczęcie nowenny w naszym sanktuarium przeżywa 40-lecie swej przyjaźni z Jezusem- przyjęcia  Chrztu św. Kaznodzieja podkreślił, że jest wdzięczny swoim rodzicom za chrzest. Nawiązując do słów Ewangelii zaakcentował, że Bóg jest Tym, który daje nam wszystko w obfitości. Słowa rozważania ks. kan. Bogumił skoncentrował na znaczeniu daru Eucharystii. Podkreślił, że to od niej trzeba rozpocząć czas przygotowania do odpustu, gdyż jak powiedział: „ Święty Roch, nasz wielki Patron żył dzięki Eucharystii”. Kaznodzieja zwrócił uwagę, że zapewne siłę w życiu naznaczonym różnymi trudnymi sytuacjami czerpał właśnie z Eucharystii. Zwracając się do zebranych w mikstackim sanktuarium ks. kan. Bogumił podkreśli znaczenie odkrycia wielkości Eucharystii w życiu, gdyż to ona uzdalnia nas do miłości, czynienia dobra, bycia świadkami Jezusa. „ Eucharystia ma być naszą siłą”. Kontynuując rozważanie kaznodzieja zapytał: „ Co to jest Eucharystia? – To jest żywy Bóg. Trzeba się zatrzymać wobec tajemnicy, która nas przerasta”. W dalszej części rozważania podkreślił wielką miłość  Boga do człowieka. Wskazał, że gdy przyjmujemy Eucharystię „ Każda komórka ciała jest przepełniona Jego obecnością”. Jednocześnie ks. kan. zwrócił uwagę na szacunek wobec Najświętszego Sakramentu. Zwrócił uwagę, że współczesny człowiek zapomina często o tym, że należy klękać przed tabernakulum, przed Najświętszym Sakramentem. W końcowej części homilii powiedział:  „ Święty Roch na pewno był człowiekiem Eucharystii , bo bez tego nie mógłby zrobić ani jednego kroku na swej drodze do świętości”. Ks. kan. Bogusław zadał obecnym „ prace domową”. Jaką?- poprosił, by zebrani zaprosili do udziału w Eucharystii tych, którzy na nią nie uczęszczają. Zachęcił, byśmy tak jak nasz patron mieli odwagę dla Jezusa uczynić wszystko. Trudno w kilku zdaniach streścić bogactwo myśli zawartych w wygłoszonej przez ks. kan. Kempę nauce, dlatego zachęcamy do zatrzymania się nad nią.  ( plik dźwiękowy).   Po Eucharystii odprawiona została Nowenna do Świętego Rocha. Przewodniczył jej ks.kustosz Krzysztof Ordziniak. Ku niebu przez wstawiennictwo naszego Patrona popłynęły  prośby i podziękowania. Po nowennie wierni uczcili relikwie św. Rocha i ku niebu z Mikstackiego Wzgórza popłynęły słowa:

„ Ponieważ Cię Bóg, dał nam za patrona,

Niechaj nas zawsze strzeże Twa Obrona”

Wielokrotnie mikstaccy parafianie doświadczyli tej opieki Świętego Rocha, dlatego tak bardzo Go kochają i licznym udziałem w nabożeństwach ku Jego czci wyrażają swoją wdzięczność.Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:


 

Polecamy