Strona główna
opoka.org.pl
2017-04-24 06:15
Małgorzata Strzelec / ks. Krzysztof Ordziniak

Święto Miłosierdzia Bożego u św. Rocha w Mikstacie- otwarcie sezonu motocyklowego

" Jest taka mała krzywa, która prostuje wiele rzeczy- to radość, która wypływa z naszych serc" - powiedział podczas Mszy św. na otwarcie sezonu motocyklowego do zebranych w Diecezjalnym Sanktuarium św. Rocha w Mikstacie ks. Marcin Nowicki.

Msza Święta na otwarcie sezonu motocyklowego
Autor/źródło: Małgorzata Strzelec

23. kwietnia obchodziliśmy Święto Miłosierdzia Bożego. Dzień ten był niezwykle bogaty w wydarzenia w Diecezjalnym Sanktuarium Świętego Rocha w Mikstacie (diecezja kaliska). Święto Miłosierdzia zostało ustanowione  30 kwietnia 2000 roku  przez Świętego  Jan Paweł II.  Już po raz piaty właśnie w Święto Miłosierdzia Bożego odbyło się rozpoczęcie sezonu motocyklowego A.D. 2017.  Na kilka godzin przed godz. 14:00,  w okolicach sanktuarium rozlegał się warkot motorów. Towarzyszył on przez prawie cały czas tym, którzy  uczestniczyli we Mszy Świętej sprawowanej w Diecezjalnym Sanktuarium Świętego Rocha w  Mikstacie o Boże błogosławieństwo i pomyślność na drogach dla kierowców, zwłaszcza tych poruszających się pojazdami jednośladowymi. W tej intencji modlił się ks. kan. Krzysztof Ordziniak, kustosz sanktuarium, ks. Marcin Nowicki wikariusz parafii w Kraszewicach, który  co warto dodać w Wielką Sobotę zorganizował Moto - Święconkę. Przy ołtarzu stanął także ks. Szymon Grzeszkiewicz, proboszcz parafii w Kaliszkowicach Kaliskich. Homilie podczas tej Mszy Świętej wygłosił ks. Marcin Nowicki.  Na początku homilii  nawiązując do słów Ewangelii podkreślił, że nie jesteśmy ludźmi zalęknionymi jak Apostołowie lecz ludźmi obdarzonymi łaską i Bożym pokojem. Kaznodzieja zachęcił zebranych, by osobom znajdującym się najbliżej nich powiedziały „ Dobrze, że jesteś”. Te słowa wywołały na twarzach zebranych uśmiech, który jest  jak zauważył ks. Marcin „ krzywą prostująca wiele rzeczy”. Kontynuując podkreślił, że Jezus, który jest drogą, prawdą i życiem przyprowadził zebranych do św. Rocha, który był pielgrzymem, tak jak jest nim każdy z nas. Ks. Marcin wskazał, że  jak mówi papież Franciszek imię Boga to miłosierdzie. W dalszej części homilii kaznodzieja podzielił się swoim świadectwem doświadczania radości z naprawionego  po długim  czasie motoru.  Podkreślił, że tej radości potrzebuje każdy człowiek. Zaakcentował radość Aniołów z nawrócenia i podążania człowieka za Chrystusem.  W końcowej części homilii ks. Marcin powiedział: „Do tego pragnę Cię dziś zaprosić, by Twoje pielgrzymowanie na motocyklu czy w inny sposób było zawsze w łączności z Chrystusem, żebyś podążał za Nim. Wówczas zobaczysz, że daje On nam swój pokój. Chce byśmy tym pokojem, radością  dzielili się z innymi”. Wielu właścicieli jednośladów rozpoczęło sezon z Bożym błogosławieństwem. Po zakończeniu Mszy Świętej na parkingu przy Sanktuarium Ks. Kan. Krzysztof Ordziniak pobłogosławił pojazdy  jednośladowe. Były wśród nich ciężkie, markowe motocykle i małe dziecięce rowerki.Nieważna była wartość jednośladów, które pojawiły się w tym dniu na parkingu przy Sanktuarium. Ważna była wiara ich właścicieli, którzy przybyli tu, by z Bożym błogosławieństwem wyruszyć na drogi, by poznawać piękno świata stworzonego przez Pana. Błogosławieństwo poprzedziła specjalna modlitwa. Na parkingu odczytany został także apel Komendy Powiatowej Policji o rozwagę i ostrożność na drogach. W czasie błogosławieństwa  jednośladów zebrane zostały ofiary na MIVA Polska, organizację,  wspierającą zakup środków transportu dla misjonarzy. Po zakończonym błogosławieństwie kolumna jednośladów udała się na stadion miejski, gdzie odbył się pokaz udzielania pomocy poszkodowanemu w wypadku motocykliście oraz wiele ciekawych konkursów. O godzinie 15:30 parafianie mikstaccy zebrali się w sanktuarium na Koronce do Bożego Miłosierdzia. Trudno bez tego nabożeństwa wyobrazić sobie Święto Miłosierdzia, szczególny dzień łaski. Diecezjalne Sanktuarium Świętego Rocha otacza cmentarz. Prosiliśmy o miłosierdzie Boże dla zmarłych, ale mamy świadomość, że miłosierdzia Bożego potrzebuje każdy i doświadczamy go nieustanie, zwłaszcza w Sakramencie Pokuty i Pojednania. Po Koronce do Miłosierdzia Bożego w sanktuarium sprawowana była Eucharystia. Sprawowali ją ks. kan. Krzysztof Ordziniak i ks. Krzysztof Lipiński. Proszono w niej o wszelkie potrzebne łaski dla czcicieli Bożego miłosierdzia z Mikstatu i Komorowa. Po Mszy Świętej na ołtarzu ustawiona została figura Zmartwychwstałego Pana. Na specjalnie przygotowanym stojaku stanęło 14 świec, symbolizujących 14 spotkań ze Zmartwychwstałym Panem.  Ta sceneria pomogła nam w przeżyciu  nabożeństwa Drogi Światła, które poprowadził ks. kan. Krzysztof Ordziniak. Po odczytaniu kolejnych rozważań od paschału zapalane były kolejne świece. 14 spotkań ze Zmartwychwstałym Panem było szczególnym czasem refleksji, zadumy. Przygotowane rozważania były w tym niezwykle pomocne, pozwalały odnaleźć siebie w różnych sytuacjach życiowych, ale jednocześnie pokazywały bezmiar Bożej miłości. Pozwala zatrzymać się nad tajemnicą Zmartwychwstania i sensem naszego życia… Gdy wierni opuszczali Diecezjalne Sanktuarium Świętego Rocha przy ołtarzu płonął paschał i 14 świec symbolizujących spotkanie ze Zmartwychwstałym Panem. Może uczestniczący w nim wierni, w  sposób szczególny w którymś z nich odnaleźli siebie, swoją obecną sytuację życiową, może któreś ze spotkań Zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa z uczniami poruszyło ich serca. Nabożeństwo Drogi Światła sprawowane było w Diecezjalnym Sanktuarium Świętego Rocha już po raz piaty i zapewne nie ostatni, wrasta w tradycję Święta Bożego Miłosierdzia w niewielkim rozmiarami, ale wielkim duchem Rochowym Sanktuarium.
Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:


 

Polecamy