Strona główna
opoka.photoopoka.org.pl
2018-08-10 22:06
Ewa Kotowska-Rasiak

Abp Kowalczyk przewodniczył Mszy św. odpustowej w Stolcu

- W postawie św. Wawrzyńca należy szukać natchnienia do trwania w wierze - mówił abp Józef Kowalczyk, który przewodniczył sumie odpustowej ku czci św. Wawrzyńca w parafii Stolec.

Autor/źródło: Ewa Kotowska-Rasiak

W imieniu duchowieństwa i całej wspólnoty parafialnej prymasa Polski seniora i wieloletniego nuncjusza apostolskiego w Polsce abp. Józefa Kowalczyka witał biskup kaliski Edward Janiak. Wskazał na dwa wydarzenia, które owocują w Polsce, czyli podpisanie konkordatu między Stolicą Apostolską a Polską oraz reformę administracyjną w Polsce. – Nie byłoby diecezji kaliskiej, gdyby nie Ksiądz Arcybiskup za co bardzo serdecznie dziękuję w tym miejscu, z którym jestem szczególnie związany przez urodzenie się moich rodziców – powiedział pasterz Kościoła kaliskiego. Podzielił się też radością przeżywania Nadzwyczajnego Roku św. Józefa Kaliskiego.

W homilii abp Józef Kowalczyk przybliżając sylwetkę diakona Wawrzyńca podkreślał, że należał on niegdyś do najbardziej popularnych świętych. Zaznaczył, że niezwykłe okoliczności męczeńskiej śmierci Wawrzyńca rozbudziły w Kościele rzymskim wielki kult diakona. - Św. Augustyn pisze, że jak Jerozolima szczyci się św. Szczepanem, tak Rzym jest dumny ze św. Wawrzyńca. Największy zaś poeta starożytnego chrześcijaństwa, Prudencjusz (+440), w natchnionych strofach podaje, że bohaterska śmierć Wawrzyńca zadała cios bałwochwalstwu, które od tego czasu zaczęło chylić się ku upadkowi, aż do ostatecznego zwycięstwa Chrystusowego Kościoła – powiedział celebrans.

Dodał, że kult św. Wawrzyńca rozprzestrzenił się w Rzymie, gdzie poświęcono mu aż 24 kościoły i kaplice, przede wszystkim bazylikę  San Lorenzo położoną nieopodal cmentarza  Campo Verano, gdzie spoczywa ciało męczennika.  

Wskazał, że św. Wawrzyniec od wieków patronuje wielu zawodom. - Szczególnie jest patronem ubogich, kucharzy, piekarzy, bibliotekarzy, a także studentów i uczniów. Wzywano go w pożarach i chorobach reumatycznych. Na południu Polski uważany jest za patrona pszczelarzy. W ikonografii przedstawiany jest w stroju diakona z kratą, na której został umęczony. Ponadto z Ewangelią i krzyżem oraz sakiewką, ponieważ rozdawał jałmużnę ubogim – mówił wieloletni nuncjusz apostolski w Polsce.

Zachęcał wiernych, aby w swoim życiu starali się postępować tak jak św. Wawrzyniec. - Św. Wawrzyniec - patron to nie tylko odwołanie się do tradycji, emocjonalne przeżycie odpustu, ale przypomnienie, aby życie parafii i jej mieszkańców zarówno w wymiarze indywidualnym, młodzieńczym, wieku starszym, rodzinnym, czy szerszym tego słowa znaczeniu, znajdowało inspirację w postawie życiowej św. Wawrzyńca, która  była nacechowana troską o dobro wspólne danego środowiska, parafii, miasta, nacechowana dobrocią, szczera wolą niesienia pomocy ubogim i wielką odwagą wiary – podkreślał kaznodzieja.

Przekonywał, że w postawie św. Wawrzyńca należy szukać natchnienia do trwania w wierze i praktykowania miłości miłosiernej na co dzień. - Jego pomocy wszyscy potrzebujemy. Jakże potrzeba jej w dzisiejszej rzeczywistości  codziennego bytowania. Potrzebujemy jej w praktykowaniu postawy otwartości na drugiego człowieka, a nie hołdowaniu wielorakim konfliktom i waśniom, które niestety są zauważalne i dotkliwe w wymiarze życia społecznego – stwierdził prymas Polski senior.

Prosił parafian, aby uroczystość odpustowa przyczyniła się do naśladowania swojego patrona. - W dniu dzisiejszym tak ważnym dla was wszystkich, dla waszej świątyni i społeczności parafialnej, niech każdy z was, poza emocjonalnymi przeżyciami rozbudzi osobistą refleksję i skonkretyzuje postanowienie. Postanowienie, że wychodząc z tej świątyni przez przynajmniej jeden konkretny akt zewnętrzny postaram się być naśladowcą św. Wawrzyńca – powiedział hierarcha.

Zaznaczył, że z parafii stoleckiej pochodzą rodzice bp. Edwarda Janiaka - Janina i Stanisław, którzy po ślubie wyemigrowali do Malczyc, gdzie urodził się obecny pasterz diecezji kaliskiej. - Jako dziecko wielokrotnie przyjeżdżał do swoich dziadków w Stolcu, którzy spoczywają teraz tu na miejscowym cmentarzu. Tę wieź z parafią w Stolcu zachował do końca. Przybywał tu jako kleryk, a później jako młody kapłan archidiecezji wrocławskiej, a także jak biskup pomocniczy owej archidiecezji – przypomniał abp Kowalczyk.   

Msza św. zakończyła się odmówieniem litanii do św. Wawrzyńca, procesją wokół kościoła i błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem.

W uroczystości uczestniczyła także grupa różana z Błaszek Pieszej Pielgrzymki Kaliskiej na Jasną Górę.

Prymasowi Polski seniorowi abp. Józefowi Kowalczykowi i biskupowi kaliskiemu Edwardowi Janiakowi za przewodniczenie sumie odpustowej dziękował ks. prał. Zbigniew Stefański, proboszcz parafii pw. św. Wawrzyńca w Stolcu. W swoim słowie proboszcz parafii stoleckiej wskazywał, że Pan Bóg nigdy nie zostawia człowieka samego, a w trudnych momentach życia posyła anioła dobroci o ludzkim sercu i ludzkiej twarzy. 

Po uroczystości abp Józef Kowalczyk pobłogosławił tablicę pamiątkową upamiętniającą dzisiejsze wydarzenie.

Parafia w Stolcu liczy 569 lat. Pierwsza wzmianka o tej parafii pojawiła się w 1449 r. Obecny kościół został zbudowany w latach 1912-1925 i konsekrowany w 1932 r. Świątynia jest murowana, neogotycka. Do wyposażenia kościoła należą: ołtarz główny późnobarokowy z 1779 r., obrazy Męczeństwa św. Wawrzyńca z XVIII w. i Matki Boskiej z XVII w. oraz barokowy krucyfiks. Od 2002 r. proboszczem parafii jest ks. prał. Zbigniew Stefański.

Parafia w Stolcu doświadczała troski bp. Edwarda Janiaka, który zainicjował wykonanie witraży i 7 z nich sam ufundował. Są to witraże: NMP Niepokalanej, św. Józefa – patrona diecezji kaliskiej, św. Wawrzyńca i św. Walentego – patronów parafii w Stolcu, Pana Jezusa Miłosiernego, św. s. Faustyny Kowalskiej i bł. ks. Michała Sopoćki, na którym umieszczono kaliską katedrę. Witraże biskup kaliski poświęcił 2 grudnia 2012 r.

W 2008 r. kard. Henryk Gulbinowicz wspólnie z bp. Edwardem Janiakiem poświęcili posadzony przy kościele Dąb Jana Pawła II, a 15 czerwca 2014 r. wspólnie wprowadzili do świątyni relikwie bł. ks. Michała Sopoćki. W dniu 22 maja 2016 r. wraz z nuncjuszem apostolskim abp. Celestino Migliore, ordynariusz kaliski bp Janiak poświęcił tablicę upamiętniającą Rok Miłosierdzia i jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski oraz tablicę ufundowaną dla upamiętnienia rodziców Janiny i Stanisława Janiaków, którzy przyjęli chrzest i zawarli sakrament małżeństwa w parafii stoleckiej. Podczas ubiegłorocznego odpustu abp Sławoj Leszek Głódź oraz bp Edward Janiak poświęcili ołtarze Matki Bożej Fatimskiej i św. Józefa.


Podziel się tym materiałem z innymi:


 
Kliknij aby zobaczyć newsy zawierające wybrany tag: bp Edward Janiak, abp Józef Kowalczyk, Stolec, odpust św. Wawrzyńca